Nisan Kumru – Zâra düştü04:44

  • 0

Zara düştü

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Nisan Kumru

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz‘ün Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği “Nasihat-1″ Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Gönül bir yerde yine durmaz oldu
Bu derdinden kimesne bilmez oldu
Düşüp bahr-ı gama hîç gülmez oldu
Gönül bir gül için bin hâra düşdü
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü

Figân u zârına dâd eden almaz
Belâ dâmından âzâd eden olmaz
Anı bir lahzacık şâd eden olmaz
Gönül bir gül için bin hâra düşdü
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü

Yanar hicriyle yârın yok mecâli
Kimesne anlayıp bilmez bil hâli
Cihânı inledir âh u melâli
Gönül bir gül için bin hâra düşdü
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü

Olup Mecnûn-veş âleme rüsvâ
Dem-be-dem çağırır vâveyla Leylâ
Bu âhına dayanmaz kûh u sahrâ
Gönül bir gül için bin hâra düşdü
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü

Hulûsî âh u zârın yâra erse
Onulmaz derdine bir çâre erse
Bu âh u nâleler gül-zâra erse
Gönül bir gül için bin hâra düşdü
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"