Osman Hulûsi Efendi’den İnsanlığa Nasihat

Sanatçı, şâir ve şiir yorumcusu Dursun Ali Erzincanlı, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin insanlığa nasihat şiirini seslendiriyor. Mutasavvıf ve Divan şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divân-ı Hulûsi-i Darendevi adlı eserinde yer alan Nasihat gazeli günümüz insanına önemli tavsiyelerde bulunmaktadır.

 

Nasihat şiiri:

“Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol

Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma
Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol

Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol

Allâh için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol

İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol

Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol

Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol”

Divân-ı Hulûsi-i Darendevî

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"