Somuncu Baba İlahi Grubu – Ben müslümanım elhamdülillah04:00

  • 0

Ben müslümanım elhamdülillah

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ben müslümanım el-Hamdüli-llâh
Ehl-i imânım el-Hamdüli-llâh

Allâh birdir hakdır Nebîsi
Yokdur gümânım el-Hamdüli-llâh

Hakdır melekler hakdır kitâblar
Budur beyânım el-Hamdüli-llâh

Kazâ vü kader hem hayr ile şer
Hakdan hümânım el-Hamdüli-llâh

Var yevm-i âhir ba’se inanır
Kalb-i lisânım el-Hamdüli-llâh

Kalben lisânen sırren ayânen
Budur inânım el-Hamdüli-llâh

Hulûsî cânım mü’minim şânım
Vird-i zebânım el-Hamdüli-llâh”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"