Somuncu Baba İlahi Grubu | Ey gönül senin mihmanın amed03:10

  • 0

Ey gönül senin mihmanın âmed

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey gönül senin mihmânın âmed
Müjde ey derdli dermânın âmed

Muntazır râhın beklerken bugün
Ey gamlı şâd ol cânânın âmed

Çık artık Beytü’l-Hazen’den Ya’kûb
Gör ki Yûsuf-ı Ken’ân’ın âmed

Gül gül diyerek zâr eden bülbül
İşte ol gül-i handânın âmed

Artık Mecnûn gel sahrâyı gezme
Leylâ-yı mâh-ı tâbânın âmed

Hayâl-i Hüseyn’le bu feryâdına
İmdâda Şâh-ı Merdân’ın âmed

Derdin Hulûsî cân dosta kurbân
Bak ki sâhib-i kurbânın âmed”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"