Somuncu Baba İlahi Grubu | Hayalinden üzüldü canı vaslına ulaşdırsan03:13

  • 0

Hayalinden üzüldü canı vaslına ulaştırsan

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Hayâlinden üzüldü cânı vaslına ulaşdırsan
Firâkından süzüldü anı vaslına ulaşdırsan

Açılmaz gönlümü handân edüben va’d-i vaslınla
Fakîr ü bî-kesim ihsân-ı vaslına ulaşdırsan

Şu hicr ile geçen eyyâmı cânım zevk-i vaslıyla
Unudup her dem-i devrânı vaslına ulaşdırsan

Seninle câna yetsem hem aradan gayrılık kalksa
Selâmet kûşesinde hân-ı vaslına ulaşdırsan

Hulûsî’nin mezârın kazsalar da hâk-i kûyunda
Dil-i pür-derdini dermân-ı vaslına ulaşdırsan”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"