Somuncu Baba İlahi Grubu | Malınızı mülkünüzü nidevüz03:24

Malınızı mülkünüzü nidevüz

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Mâlınızı mülkünüzü nidevüz
Âleme hoş gelmişiz hoş gidevüz

Suçluyu yarlığagıldan ötürü
Rahmeti bol Tanrı’ya hamd idevüz

Yahşi himmet etmez ise pîrimiz
Bu artık yollara nice gidevüz

Böyle zaîf hakîr kulluğumuzla
Bu katar kervânı nice yidevüz

Beyhûde yere savrulan ömr ile
Nice kavuşavuz yâra n’idevüz

Dîv-i nefse aceb tutsak olmuşuz
Nasıl kurtulavuz yâ ne idevüz

Bunca cavlak cılız artık davarı
Nice çoban olup nice güdevüz

Yavuklunun derdi bitirip bizi
Bir gün dünyâdan Hulûsî gidevüz “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"