Somuncu Baba İlahi Grubu | Sensiz dünyayı ukbayı gülüm nidem03:30

  • 0

Sensiz dünyayı ukbayı gülüm nidem

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Sensiz dünyâyı ukbâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem
Hûr u Cennet’ül-â’lâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sînem onulmaz yaralı
Değmeye onmaz yâr eli
Senden özge yârı velî
Gülüm n’idem n’idem n’idem

“Mâzâğa’l-basar”dır gözün
Kelâm-ı cân-fezâ sözün
Manzarım olmazsa yüzün
Gülüm n’idem n’idem n’idem

“Ve’l-leyl” zülf-i zer-târın
“Ve’ş-şems” mihr-i dîdârın
Olmazsa dilde ezkârın
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Servi kaddine Tûbâyı
Vermezem iki dünyâyı
Gönülde gayrı sevdâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sana yok âlemde sânî
Âlemin cân u cânânı
Aşkınla dolmayan cânı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sen olasın dilin sözü
Yâdında gece gündüzü
Senden gayra bakan gözü
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Aceb nice olur hâli
Sana varmaz ise yolu
Hulûsî gibi bir kulu
Gülüm n’idem n’idem n’idem”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"