Somuncu Baba İlahi Grubu | Yol açılsa yar iline03:25

  • 0

Yol açılsa yar iline

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Yol açılsa yâr iline gitsem de görsem yârımı
Yüzün yüzün yâr yoluna gitsem de görsem yârımı

Dil böyle niyyet eylese cân sa’y u gayret eylese
Dost vasla da’vet eylese gitsem de görsem yârımı

Cismim o ilde târumâr olsa olup hâkim gubâr
Dost pâyına yüz haksâr gitsem de görsem yârımı

Kûyunda tek olsam turâb bassa ayak şeyh ile şâbb
Yâr etse gel deyü hitâb gitsem de görsem yârımı

Olsam Hulûsî derde yâr derdini yâr eyler tîmâr
Lutf eyleyip de Kirdigâr gitsem de görsem yârımı”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"