Somuncu Baba’dan 40 Hadis

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri’nin günümüze kadar ulaşan Şerh-i Hadis-i Erba’în(Kırk Hadis), Zikir Risalesi ve Silâh’u-l Mürîdîn adında 3 adet eseri mevcuttur. Bu eserlerin başında hiç şüphesiz  “Tuhfetu’l İhvân – Kırk Hadis Şerhi” eseri gelmektedir. Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin seçtiği 40 hadis-i şerîfi kendi yorumlarıyla birlikte değerlendirdiği eserin orjinal nüshaları; Hulûsi Ateş Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığında ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazmalar bölümünde yer almaktadır.

 

Bu güzîde eserin yeniden yayınlanması için büyük çaba sarf eden Osman Hulûsi Efendi Hazretleri 1977 yılında Müftü M.Şeyhmus Alkaç’a eseri tercüme ettirmiş ve başkanlığını yaptığı Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii Onarım ve İhyâ Derneği‘nce eserin neşredilmesini sağlamıştır.

Yıllar sonra Nisan 2007’de eserin yeniden baskısı da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nın öncülüğünde Prof.Dr. Enbiya Yıldırım tarafından yayına hazırlanmış ve Nasihat Yayınları tarafından neşredilmiştir. Eser aynı zamanda sesli kitap olarak da hazırlanmıştır.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"