StarTv | Halil Necipoğlu – Ey canu dil05:55

StarTv – Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
Güfte: Osman Hulusi Efendi
Seslendiren: Halil Necipoğlu

StarTv’de yayınlanan “Ramazan Bereketi” programında hafız bestekâr Halil Necipoğlu Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin Dîvânında yer alan “Ey cân-u dil” ilahisini seslendirdi.

Osman Hulûsi Efendi’nin Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî adlı eseri ilk olarak 1986 yılında basılmıştır. Hayatı boyunca insanlığa hizmeti Hakk’a hizmet kabul eden Osman Hulûsi Efendi, bu ilk basılan eserin gelirlerini, Darende’de yapılacak olan hastane için vakfetmiştir. Yıllar içerisinde çok sayıda akademisyen tarafından incelenen ve hakkında eserler yazılan bu nadide eserde Osman Hulûsi Efendi’nin küçük yaşlarından itibaren ilahi aşk ile yazmış olduğu şiirleri bulunmaktadır.

Divan edebiyatı alanında örnek gösterilen eserden seçilen şiirler çeşitli sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir.

Vakti seher ilahisi sözleri şu şekildedir:

Ey cân u dil dîdâra bak hem hâl ü hem ruhsâra bak
Ko gayrıyı bu kâra bak kârın meğer bir kâr ola

Geldin bu ile sen garîb ol bâğ-ı dosta andelîb
Bu derdine bul bir tabîb zahm-ı dilin tîmâr ola

Bil “alleme’l-esmâ” nedir esmâ vü müsemmâ nedir
Hem tâc-ı “kerremnâ” nedir anı giyen muhtâr ola

Hasretle eyledim melâl gör hâlim ey sâhip-kemâl
Hulûsî’ye göster cemâl şevk ile bî-karâr ola

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"