Ahlat | Türklerin Anadolu’ya Giriş Kapısı11:03

“Kubbetü’l İslâm” ve “Türklerin Anadolu’ya Giriş Kapısı” olarak nitelenen târihî Ahlat şehri Urartulardan Osmanlılara dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

1071 yılında Malazgirt Savaşı öncesinde, Sultan Alparslan karargâhını buraya kurmuş Malazgirt ovasına buradan hareket etmiştir. Ertuğrul Gazi’nin doğduğu yer olması sebebiyle Osmanlı Devleti’nde “Ata Şehir” olarak anılmış, Buhara ve Belh şehirleri ile birlikte “Kubbetü’l İslâm” unvanını alan 3 şehirden biri olmuştur.

Hulusi Efendi Vakfı’nın Kültürel Faaliyetleri kapsamında; tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz açısından çok önemli bir merkez olan Ahlat’ın geniş kitlelerce bilinmesi ve ecdadımıza olan vefa borcumuzdan dolayı bu belgesel filmi hazırlanmıştır.

Ahlat nerede?

Ahlat niçin önemli?

Ahlat’ın tarihi

Ahlat selçuklu meydan mezarlığı

konuları hakkında belgeselde geniş bilgi bulabilirsiniz.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"