İlim adamlarının gözünden | Osman Hulusi Efendi18:41

  • 3,220

İlim adamları; Vakıf insanı, âlim, mutasavvıf ve divân şâiri Gönüller Sultânı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerini anlatıyor.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"