İstanbul – Uluslararası Sempozyum – 240:31

  • 0

Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi | 2.Oturum

İngiltere¸ Bosna-Hersek¸ Mısır¸ Pakistan¸ Özbekistan¸ Azerbaycan ve ülkemizin değişik üniversitelerinden 40 akademisyen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’nin insanlığa hizmetlerini ve örnek hayatlarını anlattı. Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumlarının ilk bölümü olan İstanbul ayağı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşti.

Sunuculuğunu Serdar Tuncer’in yaptığı programda, Tasavvuf musîkisi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den besteleyerek okuduğu ilahiler büyük beğeni topladı. İstanbul’da sempozyumun 2.oturumunda tebliğ sunan akademisyenler ve konuları şu şekildedir:

Prof. Dr. Hayrettin İvgin/Ankara (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Sebahat Deniz/Marmara Ünv./Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’ye Göre Leyla Teması
Prof. Dr. Elcin İsgenderzade/Azerbaycan Teknik Ünv./Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza’nın Kelamlarındaki Fikir Benzerlikleri
Doç. Dr. İttifak Mirzebeyli/Azerbaycan/Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza’nın Edebi ve Ortak Yönleri
Hacı Ferhat Mirza Bey/Azerbaycan/Hulûsi Efendi Türk Bilgeliğinin Zirvelerinden Biridir
Dr. Masudhon İsmoilov/Özbekistan İlimler Akademisi/Hoca Muhammed Pârisa’nın Eserlerinin Özbekistan’daki El Yazma Nüshaları
Arş. Gör. Fayzullahan Atahanov/Özbekistan İlimler Akademisi/Özbekistan’da Nakşi Silsilesindeki Veliler ve Buhara’daki Türbeleri

Sempozyumun 1.Oturumunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
Sempozyum 1.Oturum

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"