Somuncu Baba İlahi Grubu | Gelsen ne hoşdur ey yari ekrem

Gelsen ne hoştur ey yari ekrem

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Gelsen ne hoşdur ey yâr-ı ekrem
Cennet misâli hep hâl-i âlem

Âyât-ı hüsnün dil-ber temâmet
İzhâr edipdir der-câm-ı pür-Cem

Sa’y et bu aşkın dâm-ı gamından
Kurtulma gönlün yâr ise bir dem

Ahsente ahsen ey cân gelirsen
“Eşvaktu eşvak hüznün velâ gam”

Yâr ise ancak ervâh-ı pîrân
Hâdim Hulûsî sâkîsi gül-fem”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"